Xenon høytrykkslampe, xenonkolbe, gassutladningslampe som gir et lys med fargesammensetning som ligner dagslyset; effekt fra ca. 100 W til flere kW, kan være luft- eller vannavkjølt. Lampen er laget av kvartsglass formet som en ellipsoide og fylt med xenongass under høyt trykk. Utladningen, som er ekstra lyssterk, finner sted mellom to wolframelektroder plassert diametralt overfor hverandre, og frembringer en lysbue på et par mm lengde. Gasstrykket er åtte atmosfærer når lampen er kald, ca. tre ganger så høyt når den er i drift. Lysfargen er så å si upåvirket av drift og levetid; brukstiden er ca. 2000 timer. Xenon høytrykkslamper benyttes ved industrielle prososser og ble tidligere brukt bl.a. ved film- og lysbildefremvisning og fjernsyn. Har også vitenskapelige og medisinske anvendelser.