Vepsisk, språk i den finsk-ugriske grenen av den uralske språkfamilien, tales av et par tusen mennesker i Russland i området mellom Ladoga og Onega.