benfiskfamilie i ordenen piggfinnefisk. Kroppen er lang og slank. Den er sammentrykt fra sidene og blir smalere bakover. Munnen har spisse tenner. Ryggfinnen går fra hodet til halen. Halefinnen mangler eller er svært liten. Huden mangler skjell. Omfatter 32 arter som er utbredt i tropiske og tempererte hav hvor de lever pelagisk . To arter er påvist nær norskekysten, mens to arter er tilfeldige gjester i Norskehavet.