Trådstjert, benfiskart i trådstjertfamilien. Den blir opptil 230 cm lang, og den lange båndlignende kroppen smalner av bakover. Halen er bare en trådformet spiss. Munnen er stor med spisse tenner. Rygg- og gattfinne er lange, men brystfinnene er små og bukfinner mangler. Arten lever pelagisk fra overflaten og ned til ca. 350 m og er utbredt i alle varmere hav. I Atlanterhavet er den sjelden nord for Biscaya. Fiskes lokalt.