Dolkfisk, benfiskart i familien trådstjerter. Langstrakt (opptil 110 cm) pelagisk rovfisk (fiskepredator) med hovedutbredelse i Nord-Atlanteren fra Vest-Afrika til Island. Sjelden gjest i norske farvann. Lever på 150–700 m dyp, dypest om natten. Stort fiskeri med dypvannsline utenfor Madeira.