Titrering er det samme som titrimetri, det vil si en metode for kjemisk analyse som brukes til å bestemme mengden av et kjemisk stoff.