Lakmus, fargestoff som benyttes i kjemien som indikator ved syre–base-titreringer. Fargestoffet utvinnes av lav. Lakmus farges blått av hydroksidioner (OH) og rødt av hydrogenioner (H+). Omslagsområdet ligger ved nøytralitetspunktet på pH-skalaen. Filtrerpapir innsatt med lakmus, lakmuspapir, benyttes til bestemmelse av surhetsgrad.