Tingsrett, den del av formueretten som omhandler rettsforholdene vedrørende fast eiendom og løsøre. Tingsrett handler om eiendomsrett, eiendomsretten og dens grenser, begrensede rettigheter (bruksrettigheter, servitutter m.m.) og overføring av rettigheter til ting. Forholdet mellom partene i en avtale vedrørende ting holdes i det vesentlige utenfor tingsretten.