Tetryl, trinitrofenylmetylnitramin, sprengstoff med kjemisk formel C6H2(NO2)3 · NCH3(NO2). Spilte tidligere stor rolle som detonasjonsforsterker (overdrager) i sprenghetter og sprengrør. Nå brukes også pentritt, heksogen eller oktogen for samme formål.