Pentritt, slag og støtfølsomt sprengstoff med kjemisk navn pentaerytritoltetranitrat, PETN, kjemisk formel C(CH2·NO3)4. Det er det mest stabile av sprengstoffesterne. Krystalldensiteten er 1,77 g/cm3, smeltepunktet 141 °C. Presset til en romvekt på 1,70 g/cm3 er detonasjonshastigheten 8,3 km/s. Pentritt transporteres fuktet. I tørr tilstand brukes det bare i detonerende lunte. Ellers må det gjøres mindre følsomt (flegmatiseres) gjennom overflatebehandling med voks eller trinol. Det flegmatiserte stoffet presses til sprenglegemer og detonasjonsforsterkere. Pentritt løses delvis i smeltet trinol, og kan delvis suspenderes. Blandingen kalles pentol og støpes i granater. Pentritt fremstilles ved nitrering (egentlig forestring) av den fireverdige alkoholen pentaerytritol med sterk salpetersyre. Råvarene for alkoholen er acetaldehyd og formaldehyd. Pentritt fremstilles ikke i Norge.