Kjemisk struktur, angir hvordan en kjemisk forbindelse er bygget av atomer, se kjemisk formel, konformer og krystallstruktur.