Taggvingefly, sommerfuglart i familien nattfly, Noctuidae. Den voksne sommerfuglen er gulbrun med taggete forvinger og 4 cm vingespenn. Larven blir opptil 5 cm lang, varierer i farge fra grønn til brun med hvit rygglinje. Den gnager om natten på rothals, knopper, blad og blomster, etter overvintring kan den bite av unge planter i rothalsen, se jordfly. Blomsterplanter i veksthus, benker og på friland er særlig utsatt for angrep, f.eks. georginer, krysantemum og forskjellige stauder og sommerblomster. Spredt forekomst i Sør-Norge.