Sveber, i oldtiden og tidlig middelalder samling av vestgermanske stammer, semnoner, markomanner, alemanner m.fl., bosatt i det indre av Tyskland; navnet lever videre i det nåværende Schwaben. Under folkevandringene trengte de inn i Spania og grunnla det svebiske rike, erobret av visigoterne 585 e.Kr.