Markomanner, (eg. 'grensemenn', av germ. mark, 'grenseområde'), en germansk folkestamme som omtales først under Caesar, da bosatt mellom Donau og Main. Under ledelse av sin første konge, Marbod, trengte de år 8 f.Kr. inn i Böhmen, hvor de dannet et betydelig østgermansk stammeforbund. De ble slått av vestgermanerne under Arminius, og deres forbund ble oppløst. På Mark Aurels tid angrep de Romerriket, men ble drevet tilbake (markomannerkrigen 167–180 e.Kr.). Etter en hard fred var de sterkt avhengige av Roma. Under navnet bajovarer utvandret de på 500-tallet til Bayern, som fikk navn etter dem.