Sudetlok, bregneart i storburknefamilien. 20–40 cm høy, enkeltvoksende, trekantede, dobbeltfinnede blad som er like lange som bladstilken. Er bare blitt funnet noen få steder i Gudbrandsdalen her i landet, nærmeste voksested er i Sudetene og Karpatene.