Skjørlokslekta hører til lokfamilien og slekta har om lag 20 arter på verdensbasis, fire av disse finnes i Norge. Dette er små, sirlige planter med krypende jordstengel og to til tre ganger finna blad. Sporehopene på undersida av bladene er runde og er dekket av et eggrundt slør som tidlig bøyer seg tilbake og skrumper inn. De fire artene som finnes i Norge er den vanlig forkommende skjørlok, fjell-lok som er ganske vanlig i fjellstrøk på kalkrik grunn, kalklok som også er bundet til kalkgrunn og har en litt nordlig utbredelse og den sjeldne sudetlok som bare er kjent fra noen få steder i Gudbrandsdalen. Hele artikkelen

Ny artikkel