Stromeyeritt, sølvholdig ertsmineral, AgCuS. Påvist i små mengder fra en malmforekomst i Grongfeltet, hvor det opptrer sammen med mckinstryitt, (Ag,Cu)2S.