Stridsgass, faste, flytende eller gassformede forbindelser som er dødelige eller virker skadelig på organismen. Stridsgassene kan være flyktige eller varige, og er i gassform normalt tyngre enn luft. Til de dødelige hører nervegassene, kvelegassene, blodgassene og hudgassene.

Nervegassene er utviklet under og etter den annen verdenskrig. De er organiske fosforforbindelser (organofosfater) og inndeles etter sin varighet i G-gasser (middels varige, f.eks. tabun, sarin, soman) og V-gasser (varige). Nervegassene, som virker inn på nervesystemet, er mye giftigere enn tidligere kjente stridsgasser, og praktisk talt luktfrie i dødelige konsentrasjoner. De binder seg irreversibelt til enzymet kolinesterase, som spiller en meget viktig rolle i nervesystemets funksjon ved at det bryter ned acetylkolin, som er en av flere kjemiske mellomledd ved overføring av nerveimpulser. Ved innvirkning av nervegass brytes ikke acetylkolin ned igjen straks det har utført sin binding, hvilket gir et overskudd av acetylkolin i synapsen. Dette fører til irritasjon av muskler og offeret går over i krampetilstand og svikt i åndedrettsmuskulaturen med døden til følge. Behandling av nervegassforgiftning skjer ved administrering av atropin (krampestillende) og pralidoksim eller obidoksim, substanser som regenererer kolinesterase. 

Kvelegassene virker bare gjennom åndedrettsorganene. De viktigste er fosgen, difosgen og klorpikrin, som alle ble brukt under den første verdenskrig. Fosgen og difosgen er fremdeles aktuelle, særlig fosgen. Denne er fargeløs og lukter som nyslått høy. Innånding av fosgen fremkaller en irriterende hoste med etterfølgende svimmelhet, hodepine og brekninger; ved innånding av større mengder ødelegges lungevevet slik at kroppsvæske trenger ut i lungene, noe som fører til kvelningsdød.

Hudgassene er kjent særlig fra siste del av den første verdenskrig, hvor ikke minst sennepsgass (diklordietylsulfid) spilte en meget stor rolle. Sennepsgass er i ren tilstand en vannklar, oljeaktig væske med svak lukt av sennep eller hvitløk; som stridsgass er den brunaktig. Mottakeligheten for forgiftning hos den enkelte kan variere ganske meget. Gassen trenger hurtig gjennom hud og slimhinner; og hvis man ikke får fjernet flytende sennepsgass fra huden innen fem minutter, er det svært lite å gjøre etterpå. Sennepsgass gir ingen umiddelbar smertereaksjon, og det kan derfor være vanskelig å oppdage at man har vært utsatt for denne stridsgassen. Etter cirka 1 time blir huden rød og irritert, og senere får man store, væskefylte blemmer som etter hvert vil briste; det danner seg en sårflate som heles meget langsomt. Sennepsgass i øynene fører som regel til blindhet. Det er meget vanskelig å fjerne denne gassen fra øynene, da man ikke har kjemikalier som effektivt destruerer sennepsgassen uten å skade øynene. De åpne sårene etter sennepsgassforbrenning behandles som vanlige brannsår. Innånding av sennepsgass vil fremkalle ødeleggelser av lungevevet og kan føre til døden. For fjerning av hudgasser i flytende form fra hud og klær brukes spesielle oppsugningsmidler, f.eks. Fullers jord, som er et gråaktig finfordelt pulver med stor sugeevne. For destruering av sennepsgass brukes klorkalk. Kunnskap dannet på grunnlag av obduksjon av ofre eksponert for sennepsgass har ført til legemidler som benyttes mot kreft, deriblant cyklofosfamid.

Til blodgassene hører først og fremst blåsyre (hydrogencyanid) og klorcyan. Begge disse ble brukt under den første verdenskrig. De virker primært inn på enzymsystemer. De forbinder seg med et enzym som er nødvendig for at cellene i kroppen skal kunne nyttiggjøre seg oksygenet i blodet. Sentralnervesystemet og særlig åndedrettssenteret er spesielt ømfintlig overfor denne påvirkning. Det er vanskelig å oppnå høye nok konsentrasjoner i felt av disse gassene. De regnes likevel som aktuelle idet de er vanskelige å beskytte seg mot. Kullet i vernemaskens filterpatron blir spesialbehandlet for å kunne holde tilbake disse gassene, da ubehandlet kull absorberer dem dårlig.

Irriterende gasser omfatter nese- og tåregassene. Disse vil ikke være dødelige i de konsentrasjoner man kan oppnå ute. De brukes til treningsformål i det militære og av politiet for pågripelse av forbrytere eller for spredning av folkemasser.

Tåregassene fremkaller sterk tåreflod og hudirritasjon. De forårsaker ikke skader når de brukes utendørs. De viktigste er brombenzylcyanid og kloracetofenon.

Nesegassene virker kraftig på øynene og på slimhinner i nese og hals. De fremkaller sterk slimdannelse i nesen, nysing, hoste, alvorlig hodepine, akutt smerte, kvalme og oppkast. Gassen CS (tåregass) gjør en person stridsudyktig i løpet av 20–60 sekunder, selv i meget lave konsentrasjoner. Virkningene varer i 5–10 minutter, ved sterkere konsentrasjoner lengre tid.

Tåre- og nesegassene er faste stoffer som må spres i aerosolform. De kan, hvis de brukes i lukkede rom, bringes opp i så sterke konsentrasjoner at det kan medføre alvorlige forgiftninger eller død. Vernemaskene gir full beskyttelse også mot disse gasser.

De psykokjemiske stridsgasser er kjemiske forbindelser som virker på organismen ved å påvirke hjernen. Virkningen kan gi seg utslag i både fysiske og psykiske (mentale) forstyrrelser. Til disse gassene hører LSD-25 (lysergsyredietylamid). Dette er vanskelig å fremstille i tilstrekkelig store mengder til bruk som vanlig stridsgass. Det er imidlertid virksomt i svært små konsentrasjoner (en dose på 0,0005 milligram per kilo kroppsvekt fremkaller virkninger), og kan benyttes for forurensing av drikkevannsbasseng. LSD virker ved at man selv etter små doser mister evnen til å utføre ordre og tenke fornuftig. Ved kraftigere doser inntrer hallusinasjoner. Gjentatte doser kan hos enkelte føre til varige mentale forstyrrelser. En annen psykokjemisk gass er BZ, et fast stoff som kan fremstilles industrielt og kan tenkes brukt i aerosolform. Felles for LSD-25 og BZ er at de bare virker ved inhalering eller ved at de tas inn via fordøyelseskanalene. BZ-forgifting medfører hjertebank, forstoppelse, sterkt nedsatt psykisk og fysisk aktivitet, hodepine, svimmelhet, manglende orienteringsevne, hallusinasjoner. Virkningen av LSD og BZ inntreffer ½ til 1 time etter at stoffet er kommet inn i kroppen, og varer i inntil 24 timer, avhengig av dose og fysisk og psykisk tilstand.

Stridsgass ble ikke benyttet under den andre verdenskrig, men overalt er man forberedt på at stridsgass igjen kan bli tatt i bruk om krig skulle bryte ut. Det antas at Irak brukte stridsgass i Golfkrigen mot Iran (1980–88).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

29. oktober 2013 skrev Svein Fagerthun

HeiJeg registrerte meg nettop her etter å ha lest en artikkel om kjemiske våpen,inklusive psykokjemiske våpensystemer.

Dette er en artikkel fra Store Norske Leksikon.

Jeg er interessert i å få litt mer detaljviten om doseformene og evt fysisk utseende på feks BZ.

Når jeg etter å ha søkt i deres base fikk jeg til svar "Ingen treff", noe som er litt underlig ettersom jeg nettop leste en artikkel om dette temaet publisert av deres leksikon.

Ville sette pris på en forklaring på det og evt få svar på det jeg lurte på angående psykojemiske våpenMvhSvein Fagerthun

8. november 2013 svarte Marte Ericsson Ryste

Hei Svein,Takk for melding. Pr. i dag har vi dessverre ikke artikler som gir så detaljert informasjon om psykokjemiske våpensystemer som du etterlyser. Når vi får fagansvarlige på plass for dette området vil vi se på dette, og oppdatere dagens artikler.Med vennlig hilsen

Marte Ericsson Ryste

Redaksjonen

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.