ABC-våpen

ABC-våpen er en fellesbetegnelse for kjernefysiske, biologiske og kjemiske stridsmidler (engelsk: atomic, biological, chemical). De kalles også NBC-våpen, etter det engelske ordet nuclear. Atomvåpnene representeres først og fremst av atombomben. Biologiske stridsmidler er mikroorganismer eller deres giftstoffer brukt som våpen for å fremkalle epidemier eller forgiftninger. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for ABC-våpen

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt