CBRN-våpen er en fellesbetegnelse for kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefysiske våpen (engelsk: chemical, biological, radiological and nuclear weapons). Et CBRN-våpen består av et CBRN-trusselstoff, for eksempel et kjemisk stridsmiddel, og et leveringsmiddel. Leveringsmiddelet kan, for eksempel, være en flybombe, en granat eller et missil.Samlebetegnelsen CBRN brukes oftest i sammenheng med militær og sivil beredskap og planverk knyttet til å forhindre eller påvise bruk eller å beskytte seg mot eller redusere skadevirkningene etter bruk av CBRN-våpen. Hele artikkelen