Nesegass, irriterende stridsgasser som spres i aerosolform. Virker på øyne og fremkaller sterk slimdannelse i nesen, nysing, hoste, alvorlig hodepine, akutt smerte og tetthet i brystet, kvalme og oppkast. Nesegass av typen diphenyklorasine (DA) ble brukt av tyskerne under den første verdenskrig. CS-gass brukes i små konsentrasjoner av Forsvaret under gassmaskeprøver; i enkelte andre land under opptøyer.