Strandteger, insektfamilie i underordenen teger. Ca. 150 arter er kjent i verden, derav 25 fra Norge. De er små, flate insekter med vanligvis mørke farger og sterkt utstående øyne. Livlige rovdyr som holder til ved kyster eller bredden av elver og innsjøer. Mange har hoppeevne, og de tar lett til vingene. En art lever i fjæresonen og kan i perioder leve neddykket i saltvann.