Stigma brukes i religiøs sammenheng om forandringer i håndflaten som kan se ut som merker etter en nagle. Dette er et fenomen som forekommer hos enkelte personer som (spesielt ved påsketider) identifiserer seg sterkt med Jesu lidelseshistorie. Fenomenet antas å skyldes lokaliserte fysiologiske endringer i blodkarenes tonus på et psykologisk grunnlag.