Stereofonisk kringkasting, (av stereo- og -fon), overføring av stereofonisk lyd over meterbølgesendere (FM-sendere). Stereofonisk lyd overføres også sammen med billedsignalet i et fjernsynssignal. Se radio, fjernsyn, stereofonisk lydgjengivelse.