Springfluer, insektfamilie i underordenen høyerestående fluer (Cyclorrhapha) i ordenen tovinger. Ca. 250 arter er kjent i verden, i Norge er det funnet 68 arter, men trolig finnes om lag 100. De er gjerne små og svarte eller brunsvarte. Bakbena er hoppeben med kraftige lår og bredt og flattrykt første fotledd. Vingene er korte, og mange mangler dem helt. Larvene utvikles i dyre- og plantegjødsel, åtsler eller sopp, der også de voksne påtreffes. De kan bli svært tallrike i fjøs, hønsehus, kloakkrenseanlegg og ved kloakklekkasjer innendørs.