Snyltefluer, insektfamilie i underordenen høyerestående fluer, Cyclorrhapha, i ordenen tovinger. Ca. 2000 arter er kjent i verden, derav 190 i Norge. De er små til store fluer, de fleste med lange, stive hår og børster. De flyr om dagen, besøker ofte blomster og lever av plantesaft. Deres larver er parasitter i andre insektlarver, særlig sommerfugllarver, og da de ødelegger mange skadeinsekter, regnes de som nyttedyr. De fleste legger egg, noen levende larver, på eller i vertslarven hvor parasittene utvikles. Verten dør når larvene borer seg ut før forpuppingen. Snyltefluer forekommer i alle verdensdeler.