Solkompass, instrument som benyttes til å finne himmelretningen ved hjelp av Solen og klokken.