Himmelretninger betegner de fire retningene nord, sør, øst og vest.