Maskintelegraf, anvendes på skip til overføring av fartsordrer (ordrer om hovedmaskinens gang) fra kommando- eller navigasjonsbro til maskinrommet. Maskintelegraf kan være mekanisk (med kjedeoverføring fra sender til mottager) eller elektrisk.