Billon, betegnelse brukt om metall-legeringer, med ulike betydninger. Ordet opptrer første gang i Frankrike i midten av 1200-tallet. Det betegnet da umyntet edelt metall, en betydning som det engelske bullion har beholdt helt til våre dager. Ellers i Europa gikk billon i løpet av 1400-tallet over til å betegne sølvlegeringer med mer kobber enn sølv og likeledes mynter som inneholdt lite sølv, billonmynter. Billonmynter er et annet ord for mindreverdige mynter av tvilsom verdi i samtiden. Enkelte billonmynter kan likevel ha stor samlerverdi på grunn av sjeldenhet.