Seychellpalme, dobbeltkokosnøtt, plantearten Lodoicea maldivica eller L. sechellarum, vokser på et par av Seychellene. Den er i slekt med kokospalmen, blir 30 m høy og bærer kjempestore nøtter, se coco de mer. Da rovdrift og skogbrann truet med å utrydde palmen, ble en del av urskogen på øya Praslin fredet i 1890.