Saksbehandler, betegnelse (særlig i offentlig forvaltning) for de tjenestemenn som bearbeider og forbereder sakene, og utarbeider forslag til avgjørelse; også en egen stillingskategori. Betegnelsen saksbehandler er også kommet i bruk ved større offentlige og private institusjoner (f.eks. i forsikringsselskapene).