Eksplodere, reagere voldsomt under utvikling av lys- og varmeenergi med påfølgende volumutvidelse. Se eksplosjon.