Eksplodere er innen kjemien det å reagere voldsomt, mens det utvikles lys- og varmeenergi, med påfølgende volumutvidelse. Se eksplosjon.