Ripsskuddmøll, sommerfuglart i familien Incurvariidae. Den voksne er mørkebrun med 15 mm vingespenn og tre gulhvite flekker på hver forvinge. Legger egg i ripskart midtsommers; den lille, lyserøde 3 mm lange larven spiser opp frøene og bærene nødmodnes. Etter å ha overvintret innspunnet på en gren eller i jorden, borer larven seg om våren inn i bladknopper og skudd, så disse tørker. Den fullvoksne, gulgrønne, 8 mm lange larven forpupper seg og overvintrer i jorden. Opptrer lokalt nord til Troms, periodisk en del skade på Øst-, Sør- og Vestlandet, særlig på rips, men av og til også på solbær.