Just-in-time, prinsipp for organisering av produksjon i bedrifter som skal sikre at alle deler som trengs kommer på plass til rett tid og rett sted på hvert trinn i produksjonsprosessen. Ved hjelp av JIT dataverktøy spares lagerhold og gjør det å lettere skreddersy det ferdige produktet tilpasset kundens behov. JIT kan redusere lagerkostnader i alle ledd i distribusjonskjeden, skape veltilpasset vareflyt og kvalitetssikre levering av ferdig produkt til rett tid helt frem til kunden i sluttleddet. Metoden ble utviklet av bilfabrikanten Toyota mot slutten av 1930-årene og brukes nå som et konkurransefortrinn i mange foretak. JIT utgjør for eksempel en vesentlig del av IKEAs konkurransefortrinn. Se også logistikk, materialadministrasjon, innkjøp.