Poppelrose, planteslekt i kattostfamilien, 25 arter, de fleste i middelhavslandene. Urter med rundaktige, lappete blad og store, vakre blomster som sitter enkeltvis i bladhjørnene, men ofte samlet til en klase i toppen. Som ettårig sommerblomst i hager dyrkes hagepoppelrose, også kalt sommerstokkrose, meterhøy med 6–10 cm store, røde eller hvite blomster. L. thuringiaca er en vakker prydplante med grålodne blad og store, blekrøde blomster. Dvergbusken trepoppelrose, L. arborea er viltvoksende på Kanariøyene og i Vest-Europa nord til Storbritannia. Både hovedformen og varieteten L. arboreavar. variegata egner seg som stueplante.