Kattostfamilien er en plantefamilie i gruppa tofrøbladete blomsterplanter. Familien omfatter 244 slekter med omtrent 4200 arter, hvor de fleste finnes i tropene. Etter nyere systematikk basert på genetiske metoder er den tidligere lindefamilien inkludert i den utvida kattosfamilien. I Norge er det, i tillegg til det opprinnelige treslaget lind, påvist arter fra fire slekter, der alle er innførte prydplanter eller ugress.. Hele artikkelen