Piperin, et alkaloid som forekommer i pepperartene. Det danner fargeløse prismer, smeltepunkt 130 °C, som løst i alkohol har en brennende smak. Ved koking med kalilut spaltes det i piperidin og piperinsyre.