Piperidin, heksahydropyridin, fargeløs væske med karakteristisk pepperaktig aminlukt. Molekylet består av en seksleddet ring og er en grunnleggende struktur i mange viktige naturstoffer, bl.a. alkaloider; formel C5H11N, kokepunkt 106 °C. Den er en sterk base som er lett løselig i vann og kan fremstilles ved hydrogenering eller elektrolytisk reduksjon av pyridin. Brukes bl.a. som utgangsstoff i kjemiske synteser, som løsemiddel og pga. sin basiske karakter som katalysator (akselerator) i diverse prosesser.