Piperinsyre, organisk forbindelse med formel C12H10O4. Den er nesten uløselig i vann og krystalliserer i nåler, smeltepunkt 217 °C. Piperinsyre er utgangspunktet for en fremstillingsmetode av piperonal, som brukes mye i parfymeindustrien.