Imperativ er en form av verbet som uttrykker befaling eller påbud, for eksempel spis!