Nypeflue, tovingeart i familien båndfluer (Tephritidae). Den voksne fluen er 5 mm stor, rødgul og svartflekket med brune bånd og flekker på vingene. Svermingen foregår i juli–august. Eggene stikkes inn i nypene på mange hageroser, særlig rynkerose, dels også ville roser, f.eks. steinnype. Larvene er gulhvite, fotløse, opptil 5–6 mm lange og gnager i fruktkjøttet. Når de er fullvoksne om høsten, slipper de seg til jorden og overvintrer som puppe 3–6 cm dypt. Angrepne nyper får blåsvarte råteflekker og blir ubrukelige til saft og syltetøy.