Mikrosporangium, sporehus hvor det dannes mange, små mikrosporer. Makro- og mikrosporer finnes hos heterospore planter. Se også sporehus.