Åkersvineblom, ettårig planteart i svineblomslekten i kurvplantefamilien. 10–40 cm høy, saftig, hårløs stengel, finnete stengelblad, nedre blad bredt lansettformet og gule kurver uten kantkroner. Åkersvineblom er sirkumpolar, og opptrer som ugress i hager og åkre. Den er vanlig i mesteparten av landet, mer sjelden i Finnmark.