Mellomfrekvens, (radiotekn.), den faste frekvens som det meste av signalforsterkningen er bundet til i mottagere basert på superheterodynprinsippet. Se radio.