Mellomblærerot, flerårig vannplante i blærerotfamilien. 5–20 cm lange skudd, noen har smalflikede blæreblad, andre har bredflikede blad med få blærer. Blomsterstengelen er rødlig med 2–3 grønngule blomster. Mellomblærerot vokser på grunt vann på Østlandet, i Trøndelag og ett sted i Finnmark, forøvrig finnes den i Eurasia og det nordøstlige Nord-Amerika. Se også blærerot.