Blærerotfamilien, plantefamilie med ca. 300 arter i 5 slekter. Står nær maskeblomstfamilien. Insektetende sump- og vannplanter, mest i tropene. I Norge blærerot og tettegress.