Søgne (tidligere kommune)

Faktaboks

Landareal
144 km²
Innbyggertall
11 403 (2019)
Administrasjonssenter
Tangvall
Fylke
Agder (fra 01.01.2020, tidligere Vest-Agder)
Innbyggernavn
søgnesokning
Målform
bokmål
Kommunenummer
1018 (fram til 2020)
Høyeste fjell
Spjotheia (278 moh.)

Kommunevåpen

Søgne. Ny Hellesund, bl.a. kjent fra Amaldus Nielsens maleri i Nasjonalgalleriet. I seilskutetiden kunne opptil 70 skip ligge fortøyd i sundet. Bildet er hentet fra papirleksikonet Store norske leksikon, utgitt 2005-2007.

Av /NTB Scanpix ※.
Av /Store norske leksikon ※.

Plassering

.
Lisens: Begrenset gjenbruk

Artikkelstart

Søgne var en kommune i Vest-Agder fylke. Den ble i 2020 en del av Kristiansand kommune, etter å ha blitt slått sammen med Kristiansand og Songdalen, og ble samtidig en del av Agder fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform.

Søgne omfattet kysten mellom Kristiansand og Mandal, fra Kumlefjorden i vest til Sandvigdalsfjorden i øst med skjærgården utenfor, likeledes landet omkring nedre del av Lundeelva i vest og Søgneelva i øst, samt heiene omkring.

Søgne ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Greipstad ble skilt ut i 1913 (104 km2 og 822 innbyggere ved utskillelsen), og i 1964 ble to mindre områder med i alt 53 personer overført til Søgne fra de daværende kommunene Holum og Øyslebø.

Som en del av regionreformen ble Søgne sammen med Songdalen slått sammen med Kristiansand i 2020. Før sammenslåingen var Søgne 151 km2 og hadde 11 403 innbyggere.

Natur

Berggrunnen består i hele kommunen av grunnfjellsgneis som danner et småkupert landskap, i ytre del preget av skjærgårdskyst med en tallrike øyer, holmer og skjær og kortere fjorder, i innlandet av lave heier med mange vann. Like innenfor kysten er det laverereliggende områder med store løsavsetninger, særlig marin leire og sand, som utgjør gode jordbruksområder.

Bosetting

Bosetningen følger i stor grad kysten, med en særlig konsentrasjon til tettstedet Søgne (Tangvall) i sør. Innover i landet er bebyggelsen mer spredt. Av øyene utenfor kysten har Borøya i vest, de fire største øyene i Ny-Hellesund og Herøya i øst fast bosetning. Tettstedsandelen i befolkningen er 87 prosent mot 79 prosent i hele Agder (2018).

Søgne har hatt til dels betydelig vekst i folketallet siden krigen, særlig på grunn av nærheten til Kristiansand og en aktiv boligbygging i kommunen. Folketallet ble således tredoblet 1960–2019 (basert på grensene 1964–2020).

Næringsliv

Etter offentlig forvaltning og tjenesteyting er de viktigste næringene i Søgne bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel/hotell- og restaurantdrift og forretningsmessig tjenesteyting med henholdsvis 21, 15 og 11 prosent av arbeidsplassene (2018). Industrien, som omfatter 10 prosent av arbeidsplassene, domineres av verkstedindustri.

Jordbruket preges av husdyrhold (sau, storfe, høns) og hagebruk. Søgne er sammen med Kristiansand Sørlandets viktigste fiskerikommune både etter kvantum og verdi av ilandført fangst fra den hjemmehørende fiskeflåten (2015). Skalldyrfangsten utgjør rundt 1/3 av verdien. Nesten all fangsten ilandføres utenfor kommunen.

Rundt 4/10 av de bosatte yrkestakerne i Søgne arbeider i det tidl1igere Kristiansand (2018).

Kommunevåpen

Kommunevåpenet (godkjent i 1985) var delt av blått og sølv ved gråverksnitt (med to spisser oppover); gjenspeilte vardene i Ny-Hellesund.

Les mer i Store norske leksikon

Litteratur

  • Bråstad, Kjell J.: Søgneboka: gårds- og slektshistorie for Søgne, 1987–89, 2 b., Finn boken
  • Eikestøl, Oddbjørn, red.: Søgne før og nå: lokalhistoriske glimt fra kultur- og næringsliv, 1981–84, 4 b., Finn boken

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg