Mellittsyre, benzenheksakarboksylsyre, krystallinsk organisk forbindelse med kjemisk formel C6(COOH)6; løselig i vann, smeltepunkt 288 °C. Dannes ved oksidasjon av grafitt eller trekull med salpetersyre. Et aluminiumsalt av mellittsyren utgjør mineralet honningstein, som bl.a. forekommer i brunkull-leier.