Marmorsalamander, amfibieart i familien egentlige salamandere; 12-16 cm, mørkegrønn med brunsvart marmorering og striper. Hannen har i paringstiden en høy ryggkam med jevn kant uten sagtakker. Vanlig i Frankrike og på den iberiske halvøy, der den erstatter storsalamanderen, som den hybridiserer med i et belte gjennom Frankrike. Yngler i næringsrike dammer.