Klorose, tilstand hos planter når blad som normalt er grønne, blir mer eller mindre gule. Dette skjer når klorofyllsyntesen uteblir eller når klorofyllet brytes ned, f.eks. om høsten. Den gule fargen skyldes karotenoider, som normalt er dekket av den grønne klorofyllfargen. Klorose kan henge sammen med mangel på nitrogen, magnesium eller jern og kan i mange tilfeller oppheves ved gjødsling. Klorose kan også skyldes lysmangel, virus eller genetiske forhold.